Zgodnie z zatwierdzonym statutem celem Towarzystwa jest:

a) krzewienie tenisa ziemnego wśród swoich członków i innych osób zainteresowanych aktywnością sportową;
b) kształtowanie postaw szlachetnego współzawodnictwa oraz kultury postępowania na korcie tenisowym i poza nim;
c) pielęgnowanie więzi towarzyskich poprzez uczestnictwo w inicjatywach sportowych;
d) działalność charytatywna.

Do Towarzystwa Tenisowego WRG przystąpiło 59 członków. Zarząd i Komisja Rewizyjna zostały wybrane na dwuletnią kadencję.