23 osoby stawiły się na zebraniu założycielskim Towarzystwa Tenisowego WRG. Przegłosowano statut nowo powstającej organizacji i wybrano jej władze. Za cele działalności przyjęto krzewienie tenisa ziemnego i pielęgnowanie więzi towarzyskich poprzez uczestnictwo w inicjatywach sportowych. Stowarzyszenie ma prowadzić również działalność charytatywną.

Przez dwa lata zarząd Towarzystwa Tenisowego WRG będzie działać w składzie: Krzysztof Frydrychowicz (prezes, rozgrywki ligowe), Grzegorz Bielowicki (rozwój, inwestycje), Tomasz Borowik (skarbnik), Zosia Frydrychowicz (sekretarz generalna, sprawy prawne), Maryna Tomaszewska (art & merchandising), Malina Jankowska (marketing i komunikacja), Emalka Ziąbska (imprezy, rozrywka). Podczas spotkania założycielskiego powołano również Komisję Rewizyjną, w skład której weszli: Agnieszka Hein (przewodnicząca), Agnieszka Wiercińska-Krużewska, Mirosław Jędrych, Piotr Skoworodko, Tomasz Kapliński.