Zarząd
Krzysztof Frydrychowicz (Prezes)
Grzegorz Bielowicki
Tomasz Borowik (Skarbnik)
Zofia Frydrychowicz
Malina Jankowska
Maryna Tomaszewska
Emalka Ziabska
Komisja Rewizyjna
Agnieszka Hein (Przewodnicząca)
Tomasz Kapliński
Miroslaw Jedrych
Piotr Skoworodko
Agnieszka Wiercinska -Kruzewska